O Caso do Buque "Lafayette" - Un suposto delito de explotación infantil - Novembro/Decembro de 2011

Vídeos do buque "Lafayette" nas manobras de saída do dique 5 de Astano - Navantia Fene

Vídeos da estancia do buque en Navantia Fene, mais que non contribúen a esclarecer o Caso que nos ocupa. O segundo vídeo é o que presenta unhas imaxes máis próximas ao buque máis aínda así tráta-se dunha manobra onde hai moi poucas persoas na cuberta do buque. O que facía falta -e aínda esta por ver se teñen a nitidez, calidade e achegamento suficiente- son as cintas de seguridade que enfocan ao buque no seu conxunto e permanentemente e pensamos que en concreto que algunha enfoca sempre á pasarela de entrada e saída do buque. Cousa que foi o que se lle pideu á investigación.


Manobra de amarre para sacar o buque "Lafayette" do dique unha vez chorreado e pintado o seu casco

http://youtu.be/FNJtaIag_-M

Manobra de tiro e empurre para sacar o buque "Lafayette" do dique

http://youtu.be/zl1jx3vUaDA

Remolcadores virando o buque "Lafayette" logo de saír do dique de Astano -Navantia Fene.

http://youtu.be/_iIVt3pM-2w


----------

Nenhum comentário:

Postar um comentário